I år skal vi vende blikket udad

Udland DDD skal i det nye år følge både den nationale og den internationale uddannelsespolitik nøje, så vi kan gøre vores indflydelse gældende.

Leder

Først og fremmest: Godt nytår! Jeg håber, at du og dine er kommet godt ind i det nye år, og at du har kunnet vende tilbage fra helligdagene med fornyet energi.

Og fornyet energi får vi brug for. Ikke bare fordi januar har slået sine gråvejrskløer i landet, men også fordi 2023 bliver et år, hvor vi for alvor skal vende blikket udad og prioritere det internationale samarbejde.

Hovedparten af al veterinærlovning kommer i dag fra EU, og vigtigheden af at påvirke lovgivningsprocessen, inden den ender i en færdig lov, kan ikke overvurderes. At påvirke den er dog noget, der kræver et stærkt internationalt samarbejde og en stærk europæisk dyrlægeforening.

Men det er ikke kun for vores egen skyld. At veterinærbranchen bibeholder og skærper sit internationale udsyn er også væsentligt for samfundet i det hele taget. Er der noget, vi har lært, siden vi gik ind i 2020’erne, så er det, at sygdomme ikke respekterer landegrænser – og i en stadig mere globaliseret verden udgør dyrlæger en uundværlig del af sikringen af folkesundheden og samhandlen med både dyr og fødevarer.

Hovedparten af al veterinærlovning kommer i dag fra EU.

Fundamentet til dygtige udsynede veterinærer gøres allerede i studietiden, og det er derfor bydende nødvendigt, at veterinærskolen ved Københavns Universitet og den kommende i Foulum også rekvirerer undervisere udenfor landets grænser for at sikre et forsat højt fagligt niveau. At fokusere yderligere på at fremme de studerendes rejselyst, samt sikre at vi er attraktive for udvekslingsstuderende, er et godt sted at starte.

Det samme gælder forskning, hvor specialer, afhandlinger og forskningskompetencer er en uvurderlig ressource. Veterinærfagligt befinder Danmark i eliten, men vi bibeholder kun den position ved konstant at udvikle os, og denne udvikling kræver, at der bruges ressourcer både på de studerende og uddannelsesinstitutionerne.

DDD skal derfor i det nye år følge både den nationale og den internationale uddannelsespolitik nøje, så vi kan gøre vores indflydelse gældende.

Denne artikel er del af

DVT årgang 2023 nr. 1