Annonce Banner Banner Banner

»Vi har kun én kerneopgave - og det er tilfredse medlemmer«

DDD 1. juni tiltrådte Joakim Lilholt som ny direktør for Dyrlægeforeningen. Han har smøget ærmerne op og glæder sig til at samskabe de bedste betingelser for alle dyrlægers arbejdsliv, dyrlægevirksomheders rammevilkår og sikre politisk indflydelse.

Interview

Det kan synes som en tung opgave at begynde et nyt job med en skilsmisse. Ikke desto mindre var det den første opgave, Joakim Lilholt stod over for, da han tilbage i slutningen af april måned var sluppet igennem nåleøjet som særlig rådgiver for Den Danske  Dyrlægeforening for siden at tiltræde som ny direktør for foreningen, da ophør af sekretariatssamværet med Pharmadanmark juridisk, økonomisk og administrativt var forhandlet på plads.

Det skete kort før Kr. Himmelfartsdag, og 30. maj kunne sekretariatet flytte til en ny adresse på Amager med Joakim Lilholt ved roret fra  den 1. juni.

- Jeg glæder mig afsindig meget til at udvikle og lede Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Vi er tæt på at have styr på meget af det praktiske og juridiske, der følger med en skilsmisse, og opgaven er nu, at vi skal transformere os tilbage til det, Dyrlægeforeningen  oprindelig var – nemlig en selvstændig forening, hvor vi ikke er i et sekretariatsfællesskab med andre foreninger. Vi skal skabe den nye, gamle Dyrlægeforening, som på én og samme tid er moderne og visionær med plads til arvegodset.

Han lægger vægt på, at det er et kæmpe projekt at tilpasse organisationen til den nye virkelighed.

- De fagpolitiske og administrative mål skal matche og flette ind i hinanden. De skal løbe som en gylden tråd fra det, medlemmerne  gerne vil have, til det, medlemmerne oplever som resultatet, af det, vi gør. Man skal kunne se sig selv i Dyrlægeforeningen. Det betyder, at i alt, hvad vi laver, der skal vi se et medlem eller en gruppe af medlemmer for enden af opgaven, forklarer Joakim Lilholt.

Joakim Lilholt SH

Joakim Lilholt er blandt andet uddannet jurist fra København og Edinburgh universiteter og har lederuddannelser fra Wharton, INSEAD og Harvard.

God ballast

Joakim Lilholt har tidligere gennem 13 år været administrerende direktør i Tandlægeforeningen og før det underdirektør i Nordea (nu  Velliv) og senest director i Szpirt & Company. Han har væsentlig praktisk ledelseserfaring og har arbejdet med fagpolitisk indflydelse, ligesom han besidder lang bestyrelseserfaring og har siddet i flere råd og nævn. Alt sammen er god ballast i jobbet som direktør i  Dyrlægeforeningen.

- Jeg har fået en vigtig opgave med at få sekretariatet til fortsat at virke, og vi skal støtte de fagpolitisk valgte i deres ønsker og behov. Så for mig at se har vi tre ben som forening. Det ene er medlemsrådgivning og medlemsservice, dernæst den fagpolitiske service og rådgivning, og så er der - ikke mindst - DDDs fagpolitiske indflydelse, hvor vi skal deltage i debatten og høres alle steder, hvor det er relevant. Kort sagt: Vi skal bruge kræfterne på at styrke den allerede igangsatte strategiske udvikling, der skal øge servicen og kendskabet til foreningen, siger Joakim Lilholt og tilføjer:

- Her er det vigtigt, at vi indtænker en bæredygtig udvikling med en stram økonomistyring, så vores udgifter og indtægter ikke løber fra hinanden. Det kræver, at vi er effektive, det kræver trivsel, og at alle i sekretariatet samarbejder i et arbejdsfællesskab.

Synlighed om  dyrlægernes vigtige samfundsopgave

Udflytningen til Amager er en midlertidig løsning, som giver arbejdsro til Dyrlægeforeningens fortsatte arbejde for medlemmerne. Der er ikke sat dato på noget nyt, idet alt afhænger af økonomien og organisationens bæredygtighed.

- Vi sonderer fortsat, om der er andre, vi kan indgå aftaler med uden nødvendigvis at flytte sammen. Fx it-licensaftaler med andre organisationer. Man har hvert sit medlemssystem, men man har fx en delelicens. Det kan både være politiske organisationer eller virksomheder, hvor de også opkræver kontingenter mv. – det behøver ikke at være brancheforeninger, fagforeninger eller arbejdsgiverorganisationer.

Joakim Lilholt understreger, at når sekretariatet har skabt rammerne for sig selv, bliver der også mere tid til DDDs ultimative kerneopgave; tilfredse dyrlæger.

- Det er det eneste, det kommer til at dreje sig om - dyrlæger. Dyrlæger er en vigtig del af den samfundskritiske infrastruktur, beredskabet, fødevaresikkerhed, selvforsyning, borgernes sociale liv, mad-på-bordet, eksporten og sundhedsdagsordenen - og meget  mere. Og vi skal skabe endnu mere synlighed om den enorme samfundsopgave, dyrlægerne har, understreger DDDs nye direktør.

Privat er Joakim Lilholt gift med sognepræst, H. C. Andersen-forsker og debattør Kathrine Lilleør, og parret har bragt fem børn sammen i alderen fra 21 til 29 år samt de to glade gravhunde Gloria og Augusta.