Annonce Banner Banner Banner

Tæt på hovedbestyrelsens medlemmer: Ida Tingman Møller

Hvem er de, og hvad vil de? I en portrætserie spørger vi hovedbestyrelsens medlemmer – mød denne gang Ida Tingman Møller, formand for Ansatte Dyrlægers Organisation.


Hvorfor er du gået ind i det politiske arbejde i Dyrlægeforeningen?

Jeg er primært drevet af en nysgerrighed og lyst til at være med der, hvor det sker. Det var nok den helt basale grund til, at jeg gik ind i det politiske arbejde. Men jeg er blevet ved, fordi jeg tror på, at Dyrlægeforeningen er stedet at arbejde igennem, hvis man vil påvirke udviklingen af dyrlægefaget.

Prøv at sætte ord på nogle af de vigtige opgaver/sager, som du gerne vil være med til ændre.

Jeg mener slet ikke, at omverden ved, hvor vigtige dyrlæger er for vores samfund. Alt for mange har en for snæver forestilling om, hvad dyrlæger kan, og det ender med at begrænse os som dyrlæger, fordi politikere og potentielle arbejdsgivere ikke anerkender alle dyrlægers kompetencer. Jeg vil utrolig gerne være med til at ændre dette syn, så dyrlægers rolle breder sig ud til at være mere end dem, der arbejder med syge dyr.

Hvilke resultater har du været medvirkende til at skabe?

Jeg har været med til at forhandle de to sidste overenskomster for klinisk praksis på plads. Derudover har jeg været med til, at der blev skabt en ny grundfortælling for ADO – og DDD.

Du har sammen med resten af HB sat en ny kurs for DDD – hvad håber, du den nye grundfortælling kan bidrage med?

Jeg håber meget, at den nye grundfortælling gør det mere tydeligt for medlemmerne, hvad de kan forvente af deres medlemskab, og at det er medvirkende til en større medlemstilfredshed.

Hvordan har det ændret dit syn på Dyrlægeforeningen, at du selv er blevet politisk aktiv?

Jeg ved ikke om mit syn på Dyrlægeforeningen er ændret – jeg har jo nærmest været med siden, jeg startede på studiet, så jeg tror ikke, jeg havde en forestilling, inden jeg gik ind i det politiske arbejde. Men mit syn på politisk arbejde er blevet mere nuanceret. Det er et arbejde, der er temmelig komplekst, og som »bag facaden« til tider kan indeholde rigtig mange strategiske overvejelser – som igen er med til, at alting bare tager lang tid. Det er nok en præmis ved politisk arbejde, men også det strategiske, der gør det sjovt.