Nyt fra Dansk Veterinær Konsortium: Contagiøs equin metritis (CEM) i Danmark – aktuel status

Notits

Contagiøs equin metritis (CEM) er en kønssygdom hos heste, som forårsages af bakterien Taylorella equigenitalis. Sygdommen manifesterer sig kun klinisk hos hopper med forskellig grad af livmoderbetændelse og midlertidig infertilitet, mens hingste kan bære bakterien på kønsorganerne i årevis uden symptomer.

CEM-screening 2021

Som følge af udbruddet i 2020 blev der iværksat et screeningsprogram fra foråret 2021 med henblik på at afdække CEM-bakteriens udbredelse i islandshestepopulationen i Danmark. Under screeningsprogrammet modtog SSI prøver fra 2.707 islandsheste, 103 fjordheste samt prøver fra fem heste af andre racer. I alt 53 islandsheste, 38 fjordheste samt én hoppe af blandet race testede positive for T. equigenitalis.

Langt størstedelen af de PCR-positive heste er avlsdyr. Men screeningen har vist, at infektionen også findes hos dyr, som ikke anvendes til avl. Der blev påvist T. equigenitalis i fire vallakker blandt islandsheste og fem vallakker blandt fjordheste. Disse kan repræsentere et hidtil overset led i infektionskæden, da de kan være smittekilde for hopper, som indgår i avlen.

Behandlingserfaringer

I forbindelse med screeningen blev det registreret, at ni af 53 PCR-positive islandsheste (fire hingste og fem hopper) og 13 af de 38 positive fjordheste (11 hingste og to hopper) skulle behandles to eller flere gange, før kontrol-PCR-undersøgelse viste et negativt resultat. Det vil sige, at i 24 % af tilfældene var ét behandlingsforløb ikke tilstrækkeligt til at fjerne smitten. Dette er en klar indikation på, hvor udfordrende det kan være at håndtere infektionen hos de enkelte dyr.

Præcise årsager til mislykkede behandlinger kendes ikke. Det er muligt, at vanskeligheder forbundet med den lokale behandling samt variation i udførelse af behandlingen kan have spillet en vis rolle.

Recidiv af infektionen

Tre hingste og seks hopper, som var PCR-positive ved screeningen i 2021, var også testet CEM-positive tidligere i 2019 og 2020. SSI modtog ikke prøver for kontrolundersøgelse fra disse hopper, men alle hingstene gennemgik behandling og blev fundet PCR-negative efter behandlingen. Ikke desto mindre blev to af hingstene testet PCR-positive igen kun få måneder efter det negative PCR-resultat, mens den tredje blev testet positiv igen cirka et år efter negativ kontroltest.

Dette kan skyldes, at dyrene blev reinficeret i den mellemliggende periode, men det kan også skyldes genopblussen af den oprindelige infektion, som ikke blev elimineret ved behandlingen.

I denne sammenhæng er det især vigtigt at fremhæve risikoen for, at påvisning af CEM-bakterier mislykkes som følge af en alt for tidligt udført behandlingskontrol. Derfor kan det anbefales at udvide periode for indsendelse af prøver til behandlingskontrol fra 7 dage, som er nuværende anbefaling fra Fødevarestyrelsen, til 21 dage efter behandling.

Diversitet af T. equigenitalis hos heste i Danmark

I forbindelse med screeningen blev der dyrket T. equigenitalis fra 17 islandsheste og fem fjordheste. Samtlige isolater blev undersøgt ved helgenomsekventering, herunder såkaldt MLST-typning, med henblik på at afdække variation i bakteriernes arvemasse. Den dominerende MLST-type hos islandsheste i Danmark er ST74, som blev fundet i 13 ud af 17 islandsheste. T. equigenitalis-isolater fra én islandshest havde en ny MLST-type, som var tæt beslægtet med ST74-isolaterne, mens de resterende isolater fra 2021 havde to hidtil ukendte MLST-typer (hhv. én og to islandsheste), som begge er meget forskellige fra ST74. Hverken ST74 eller nogen af de nye MLST-typer hos islandsheste er tidligere fundet hos andre hesteracer. Hos fjordheste blev der kun fundet én MLST-type, ST58.

Det lykkedes ikke at dyrke T. equigenitalis fra nogen af de positive prøver taget fra islandsheste under udbruddet i 2020. Derfor blev der lavet MLST-typning direkte på prøverne ved hjælp af PCR, hvilket i alle tilfælde gav ST74.

De samlede resultater viser, at ST74 var den primære årsag til udbruddet blandt islandsheste i 2020. Det er bemærkelsesværdigt, at ST74 blev fundet hos en hingst i 2019. Hingsten blev behandlet og testet negativ i begyndelsen af 2020, men blev ikke testet i forbindelse med udbruddet. Til gengæld blev hingsten fundet positiv igen i 2021, det vil sige 1 år efter, den blev erklæret fri for infektion.

CEM-screeningen i 2021 har bekræftet, at udbrudsvarianten (ST74) af T. equigenitalis stadig er den mest udbredte blandt islandsheste. Screeningen har endvidere hjulpet med til at identificere smittekilder samt givet et fingerpeg om prævalensen blandt islandsheste i Danmark. Vores data bekræfter, at bakterierne også findes blandt fjordheste, ligesom de tidligere er fundet i danske varmblodsheste og i en travhest. Derfor vil det være relevant at inkludere flere hesteracer i screeningsprogrammet, så den nye viden kan bruges til at reducere spredning af CEM i hestepopulationen.