Fødevarestyrelsen bør være både agilt organiseret og ressourcestærk

Leder

Veterinærforliget er lige på trapperne. I Dyrlægeforeningen har vi over en længere periode forberedt os på at fremføre mærkesager og skabe indflydelse for dyrlægestanden. For nuværende gælder fortsat Veterinærforlig III, som er forlænget på grund af COVID-19. Og selvom veterinærforliget traditionelt løber over fire år og giver arbejdsro til dyrlæger, landmænd og Fødevarestyrelsen ved at sætte rammer og spilleregler, så er det faktisk en politisk beslutning mellem regeringen og fødevareministeren, om forliget overhovedet skal indgås. Det bliver vi alle klogere på inden længe.

I dette nummer af DVT bringer vi et interview med den nytiltrådte veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup. Hun kender Styrelsen rigtig godt indefra og har igennem flere år bidraget til at løse mange af de opgaver, som i de senere år helt uforudset har ramt landets største arbejdsplads for dyrlæger.

Fødevarestyrelsen har i de seneste par år stået helt centralt i håndtering af flere af de store samfundsmæssige udfordringer, som dyrlæger og således også Dyrlægeforeningen har været involveret i. COVID-19, nedslagning af minkene, udbrud af fugleinfluenza og fiskesygdommen IHN samt truslen om afrikansk svinepest (ASF) er blot nogle af de uforudsete udfordringer, som har kastet nye opgaver af sig og krævet effektivt beredskab. Oveni kom den EU-forordning om veterinærlægemidler, som i Danmark har ført til frustration blandt mange dyrlæger og løbende forhandlinger med politikere herhjemme og i EU. Dyrlægeforeningen har haft en tæt dialog og jævnlige møder med Fødevarestyrelsen om dette.

Det er et udtalt ønske fra DDD, at Fødevarestyrelsen kan få tilført flere ressourcer.

Ingen tvivl om, at der i en lang periode har været mange opgaver at håndtere og finde løsninger på for Styrelsens medarbejdere og ledelse. Og selvom Fødevarestyrelsen er kendetegnet ved en meget høj grad af faglighed, synes der også at være behov for flere ressourcer til at løse de mange opgaver. Seneste udfordring er håndtering af de mange kæledyr, som kommer til landet sammen med ukrainere på flugt fra krigen i deres hjemland.

Den Danske Dyrlægeforening har en konstruktiv dialog og et stærkt samarbejde med Fødevarestyrelsen. Som forening anser vi os som en vigtig samarbejdspartner for Styrelsen, og vi bidrager løbende til at udvikle og formidle den viden, de regler og rammer, som Fødevarestyrelsen har det øverste ansvar for som tilsynsmyndighed. Derfor er vi også utrolig glade for, at Charlotte Vilstrup stiller sig positiv overfor at nedsætte et strategisk zoonose-råd, som kan arbejde langsigtet med de ikke-fødevarebårne zoonoser, som risikerer at forårsage nye pandemier og alvorlig sygdomssmitte mellem dyr og mennesker. Det har i Dyrlægeforeningen længe været et ønske, og det er en opgave, som vi meget gerne vil bidrage til, så vi kan påvirke forståelsen af kommende epidemier med veterinærfaglige kompetencer og en stor portion praktisk og konkret viden om dyrehold – både blandt produktionsdyr og blandt de familiedyr, som ofte lever tæt sammen med mennesker.

Vi ønsker Charlotte Vilstrup et stort tillykke med den nye stilling og ser frem til at arbejde tæt sammen om både beredskabsplaner, veterinærforlig, klimadagsorden og alle de andre vigtige samfundsopgaver, som indbefatter veterinærfaglig viden og erfaring.

Det er et udtalt ønske fra DDD, at Fødevarestyrelsen kan få tilført flere ressourcer til at håndtere de mange opgaver, som ligger i Styrelsens regi.