Tillykke til de nye dimittender

Leder

»Netværk er vigtigt« - det er muligvis en standardbemærkning, men ikke desto mindre et vigtigt  råd til jobsøgende dimittender, når det første rigtige dyrlægejob skal landes.

I disse dage fuldender endnu et hold studerende deres kandidatuddannelse og kan forlade den  trygge og historiske ramme på Frederiksberg Campus med en titel som cand.med.vet. i glas og  ramme. I Den Danske Dyrlægeforening glæder vi os hver gang over den begivenhed og til at  invitere flere dyrlæger med i det faglige fællesskab, som er hjertet i enhedsforeningen.

Den Danske Dyrlægeforening er den eneste faglige organisation i Danmark, som er specialiseret i dyrlægernes arbejdsvilkår og profession. Vi er med i de politiske beslutningsprocesser. Vi er aktive lokalt og internationalt i udviklingen af det veterinære fag, af uddannelsen og  veterinærforskningen og af dyrlægers opgaver og værdi i forhold til de forandringer, der præger dyrlægeområdet.

Og lige nu er tiderne gunstige. Ledigheden blandt akademikere er historisk lav – og det gælder også blandt veterinærer.

I Den Danske Dyrlægeforening glæder vi os hver gang over den begivenhed og til at invitere flere dyrlæger med i det faglige fællesskab, som er hjertet i enhedsforeningen.

I Dyrlægeforeningen har vi aldrig tidligere modtaget så mange stillingsopslag som i disse måneder. Der er en kæmpe efterspørgsel efter arbejdskraft i hele branchen, og det er selvfølgelig  en stor fordel for de mange nyuddannede kandidater, som i denne tid skal lande deres første job  og skrive under på deres arbejdsvilkår.

Forhandlingspositionen er særligt gunstig for arbejdstageren, og for arbejdsgiverne gælder, at de skal kridte skoene for at få en aftale i hus med de nye dygtige kandidater. I Dyrlægeforeningen kan vi på begge sider af bordet hjælpe med rådgivning ved udarbejdelse af kontrakt, forhandling af vilkår og det rette lønniveau.

I dette nummer af DVT kan du møde to nyuddannede veterinærer, som allerede er debuteret på arbejdsmarkedet. Lene Kirk er i gang med at løse opgaver som praktiserende kvægdyrlæge. René Skaarup har fået ansættelse som embedsdyrlæge Kødkontrollen. Begge står de foran en række til- og fravalg og en masse erfaring og læring. 

Og mest sandsynligt vil både Lene og René henover de næste år flytte sig videre til nye opgaver og vælge nye veje – for som uddannede dyrlæger er der mange faglige retninger at tage. Og ligesom inden for andre faggrupper vil en vigtig vej til fortsat succes være at holde fast i sit faglige netværk, inspirere og udfordre hinanden og turde kaste sig ud på nyt og ukendt territorie.

Vigtigst er det at huske, at hjertet i vores forening er et andet ord for netværk. Vi skal huske – både som nyuddannede og som seniorer – at dyrke vores relationer til fagfæller. Vi skal turde række ud og turde at inspirere hinanden som fagfæller. Det er netop her, at Den Danske  Dyrlægeforening kan noget helt særligt, og netop her, at vi kan knytte endnu stærkere bånd og  sammen få mere indflydelse – indflydelse, som rækker langt ud over den enkeltes ansættelsesforhold. Indflydelse, som betyder, at vi kan være med til at ændre vilkår og skabe nye muligheder. Indflydelse, som gør os stolte af at være i hinandens selskab og stolte af at  være dyrlæger.

Et stort og varmt tillykke med eksamen til alle vores unge talenter. Vi glæder os til at møde jer og fortsætte samarbejdet mange år fremover.