Vi har skam længe haft mangfoldighed som adelsmærke

DDD I Den Danske Dyrlægeforening har mangfoldighed faktisk længe været en del af kulturen, samarbejdet og omgangsformen.

Leder

Næppe mange kan være uenige i, at ord som inklusion og diversitet præger tidens politiske dagsordner internationalt og nationalt og påvirker måden, vi omgås hinanden. På tværs af køn, alder, etnicitet og fagligheder. Diversitet og inklusion er i høj grad blevet synonyme med værdier og med en demokratisk sindet grundholdning. Det ligger ligesom i tiden.

I Den Danske Dyrlægeforening har mangfoldighed faktisk længe været en del af kulturen, samarbejdet og omgangsformen. Selve grundlaget for vores enhedsforening bygger på mangfoldighed. Vi danner ramme om og rummer alle de mange fagligheder og funktioner, som den danske dyrlægestand og den veterinærfaglige uddannelse dækker.

Vi har både dyreartsspecifikke faggrupper som Kvæg, Svin, Heste og Familiedyr. Og ikke-dyreartsspecifikke faggrupper relateret til arbejdsfunktioner som fødevarekontrol, velfærdskontrol, veterinær administration, forskning, undervisning og life science-sektoren, som er i hastig vækst og rummer et stort potentiale for fremtidens dyrlæger. Dertil varetager Den Danske Dyrlægeforening både lønmodtagernes interesser ved Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og arbejdsgivernes interesse i Dyrlægers Arbejdsgiverforening (DA). På hver sin side sikrer ADO og DA medlemmernes interessevaretagelse i forhold til løn, ansættelse og arbejdsforhold, og der er naturligvis vandtætte skotter mellem de to organisationer.

Tilsammen illustrerer årsmødet den bredde, dybde og det ambitionsniveau, som den veterinærfaglige ekspertise dækker over.

Organisatorisk er det ret unikt og et særkende, at Den Danske Dyrlægeforening samlet set er en multifunktionel enhedsforening. Vi kan med en vis ret bryste os af, at det ligger dybt i vores DNA, at vi kan håndtere faglig og politisk uenighed, og at vi kan varetage modsatrettede opfattelser. Den kompleksitet og den form for diversitet og inklusion kan vi godt være stolte af.

Om et øjeblik mødes vi alle sammen igen til den store årlige begivenhed – DDD Årsmødet. I år er det tredje gang, at Nyborg på Fyn danner ramme om tre intense dage, når vi afholder alle generalforsamlinger og får mulighed for at drøfte en lang række aktuelle veterinærfaglige emner med hinanden. Sidste år forhindrede pandemien desværre, at vi kunne mødes fysisk. Derfor er det i år særlig glædeligt igen at kunne hilse på tidligere studiekammerater og kollegaer – og byde velkommen til både studerende og nye kandidater, som måske lige nu er ved at tage de første skridt på arbejdsmarkedet.

Årsmødet er en særlig god anledning til at pleje og udvide sit netværk og få opdateret sin faglige viden igennem det omfattende program, som indeholder mangfoldige aktuelle emner, og hvor praktikere og forskere fra ind- og udland formidler den nyeste viden og udveksler synspunkter.

Vi glæder os til at se jer alle på Hotel Nyborg Strand i dagene fra torsdag 7. til lørdag 9. oktober. Tilsammen illustrerer årsmødet den bredde, dybde og det ambitionsniveau, som den veterinærfaglige ekspertise dækker over. Og årsmødet er et illustrativt og konkret eksempel på, hvordan Den Danske Dyrlægeforening bygger på både inklusion og diversitet. Det siger sig selv, at vi følger med tiden.

Vi håber, at mange vil bidrage til at formidle viden og holdninger bredt ved at dele posts og fotos på de sociale medier – vi lader samtalen fortsætte på #dddårsmøde2021.