ISO Dyrlægen: En opskrift på effektiv klinikdrift

Klinisk praksis I år kan Dyrlægeforeningen med stor glæde markere 10-året for etableringen af ISO Dyrlægen. Det store og langvarige arbejde med at etablere certificeringsordningen høster nu anerkendelse fra både fagfæller og sundhedsfaglige kollegaer herhjemme og i udlandet. Ordningen har vist sig at være en sikker opskrift på effektiv klinikdrift.

Dyrlæge Med Kat 1
Nyhed

Det er Dyrlægeforeningens hidtil største investering, der nu kan dokumentere sorte tal, flotte resultater, stor medlemstilfredshed og se frem til en stabil, fremtidig indtjening. Vejen hertil har været bøvlet og til tider næsten ufremkommelig. Men fakta er, at den kvalitetssikring, som ISO Dyrlægen og det medfølgende kvalitetsstyringssystem ePraksis har bidraget til, i dag giver genlyd og kan tjene som inspiration for andre faggrupper.

Den veterinære klinikdrift står i dag med et kvalitetssikringsværktøj, som er let at håndtere, og som udspringer af brugernes behov. Det styrker videndeling på tværs af klinikkens faggrupper og kan bruges som et ledelsesværktøj til bedre forventningsafstemning og færre uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Det er med slet stolthed, at Dyrlægeforeningen kan dokumentere, at ePraksis har en positiv indvirkning på effektivitet, medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, kundeloyalitet og dermed indtjeningen i de klinikker, som har implementeret systemet i bund.

Designet af dyrlæger til dyrlæger

Den humane sundhedssektor har i de seneste år højlydt kæmpet med at implementere ny infrastruktur, kvalitetsstandarder og procedurer. 

De veterinære klinikker har derimod taget godt mod det digitale værktøj ePraksis og har uden samme grad af modstand og utilfredshed implementeret det i de daglige rutiner.
Styrken og muligvis også forskellen ligger formentlig i, at ePraksis er udviklet med udgangspunkt i den enkelte kliniks behov, og at systemet er målrettet brugerne. ePraksis er kort sagt et system, som er designet af dyrlæger til dyrlægebranchen.

Brugen af ePraksis har været et stort løft med samling af procedurer og opgaver. På trods af at vi er en lille klinik, kan vi mærke, at arbejdet med ISO giver os stor værdi i hverdagen.

Johan Mikkelsen,
Åbyhøj Dyreklinik

Da en gruppe af dyrlæger for mere end 10 år siden satte de første streger, var verden på mange måder en anden. Den hidtidige Hospitalsgodkendelsesordning var blevet overhalet af tiden, og blandt gruppen af initiativtagere var en gryende lyst til at styrke driften af de veterinære klinikker med mere systematik og bedre overblik. Kort sagt: At professionalisere managementdelen og fremme god klinikdrift.

Redskabet til at nå dertil skulle vise sig at være ISO 9001-kvalitetsgodkendelsen. Med den fik Den Danske Dyrlægeforening en ekstern certificering, som er internationalt anvendt og signalerer seriøsitet.

I løbet af kort tid besluttede bestyrelsen for den daværende Sektion Hund, Kat og Smådyr at gøre ordningen permanent som et fast tilbud til sektionens medlemmer. Bestyrelsen tilknyttede også en kvalitetschef til at drive den videre udvikling og opsøge foreningens medlemmer blandt både store hospitaler og mindre klinikker. I dag står kvalitetschefen også i spidsen for årlige audits i tæt samarbejde med dyrlæger og veterinærsygeplejersker, som er uddannet som auditorer og bidrager med at dele viden og inspiration på tværs af landet.

Den overordnede målsætning for det videre arbejde med ISO Dyrlægen er, at »det skal give mening«. Resultatet skal naturligvis stå mål med indsatsen – for den enkelte og for de klinikker, som implementerer det digitale værktøj. Brugernes tilfredshed bygger på, at de tydeligt kan dokumentere en forbedring i klinikdriften i relation til patientsikkerhed, kundetilfredshed, effektivitet, kvalitets- og medarbejdertilfredshed.

Fremtidig videndeling med flere kollegaer

I værktøjet ePraksis er indarbejdet en lang række, konkrete arbejdsgange fra klinisk praksis, og det har skabt et solidt grundlag for at styrke den interne koordination og videndeling blandt medarbejdere. Når arbejdsrutiner og sagsgange er beskrevet og standardiseret, kan det hjælpe nye medarbejdere hurtigt på plads, ligesom andre medarbejdere let kan afløse på konkrete opgaver. Samlet set sikrer det, at mest mulig tid bliver brugt på veterinærfagligt arbejde – og i mindre grad på oplæring, overlevering, forventningsafstemning og konflikthåndtering. Når arbejdsgange kvalitetssikres og effektiviseres, så er der kort sagt mere tid til det vigtigste: dyrlægens behandling af dyret.

ePraksis blev oprindelig udviklet til brug i smådyrsklinikker, men medlemmer af Faggruppe Heste har siden 2016 også kunnet anvende det digitale værktøj og blive certificeret gennem ISO Dyrlægen.

På det seneste har Den Norske Veterinærforening også vist stor interesse for at optimere klinikdriften blandt deres medlemmer, og de har således påbegyndt etableringen af certificeringsordningen i Norge. På nuværende tidspunkt har flere end 20 norske dyreklinikker/-hospitaler takket ja til at implementere ordningen og har taget managementværktøjet ePraksis i brug.

Den Danske Dyrlægeforening har dermed både fået en økonomisk saltvandsindsprøjtning til ISO Dyrlægen og – i særlig grad – et fagligt rygklap fra de norske kollegaer.

I fremtiden er det planen også at indlede drøftelser med andre faggrupper i Den Danske Dyrlægeforening. I hvilket omfang ePraksis kan slå igennem internationalt, vil stå tydeligere i løbet af de kommende år.

Se mere om ISO Dyrlægen