Annonce Banner Banner Banner

Pharmadanmark: DDDs nye samarbejdspartner

Sekretariat Pharmadanmark er fagforeningen for specialister i life science, og sammen med DDD får de to foreninger en fælles politisk platform om mere sundhed og bæredygtighed.

COLOURBOX13953712 © Colourbox
Interview

Medlemmerne i Pharmadanmark arbejder bredt med lægemidlet i hele dets livscyklus – fra grundforskning i laboratorier til produktion, distribution og patientkontakt. Rikke Løvig Simonsen, der er formand for Pharmadanmark, beskriver foreningens medlemmer som specialister i life science, hvilket hun uddyber med:

- Vi arbejder i hele værdikæden fra patent til patient. Vi plejer at sige, at vi er med fra tanke til mund. Altså hele den proces det tager at udvikle et lægemiddel, et medicoteknisk eller en kombinatorisk behandling. Det vi taler meget om, er conversionel technology and device, og det er lige præcis også derfor, vi samler hele klyngen, fordi i dag er en behandling ikke længere en pille. Det vi bevæger os hen imod, er jo, at behandlingen på sigt er et pharmaprodukt i en device, der styres af teknologi.

 

Beskæftigelsesområder for Pharmadanmarks medlemmer.

PD Medlemmer DVT 07 2021 (1)

Pharmadanmarks øverste myndighed er repræsentantskabet, der vedtager de overordnede linjer i foreningen, mens hovedbestyrelsen varetager den daglige politiske ledelse af foreningen. Pharmadanmarks medlemmer er alle tilknyttet sektioner, der er inddelt efter ansættelsessted.

Det fagpolitiske arbejde

Med en ny politisk strategi har Pharmadanmark ligesom den Danske Dyrlægeforening også for nylig sat pejlemærker for, hvad foreningen vil arbejde med i de kommende år. De tre overordnede pejlemærker er: En højtkvalificeret arbejdsstyrke, et bæredygtigt arbejdsliv og en troværdig og effektiv patientbehandling.

- Et vigtigt fagpolitisk indsatsområde er uddannelse, men også efter- og videreuddannelse, og hvordan vi kan få universiteterne til at  engagere sig i dette i forhold til vores medlemsgrupper, siger Rikke Løvig Simonsen og forklarer, at den teknologiske udvikling bevæger sig så hurtigt, at der løbende er brug for ny viden og opgradering på tværs af sektoren og store og små virksomheder.

-  Der er brug for et tættere samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet, og det vil vi medvirke til, fordi vi er nødt til at sætte fokus på at kvalificere vores medlemmer.

Det bæredygtige arbejdsliv og seniorarbejdsmarkedet er også pejlemærker for Pharmadanmarks arbejde, fortæller Rikke Løvig Simonsen:

- Mobiliteten på arbejdsmarkedet bliver mindre, når folk bliver ældre. Det  betyder, at rigtig mange kommer dårligt ud af deres arbejdsliv, fordi de ikke føler sig i stand til at bevæge sig nogen steder hen. Men der er brug for de her hænder, og vi bliver derfor nødt til at diskutere, hvordan vi skaber et arbejdsliv for de +60-årige – som også er inspirerende, så man får lyst til at blive.

- Vi skal også tale om det fleksible arbejdsmarked med nye ansættelsesformer og nye arbejdsformer. Arbejdsmarkedet er under forandring – også på grund af ny teknologi. Men det handler grundlæggende om, hvordan vi får et arbejdsliv, der er godt. Vi skal se på det hele arbejdsliv – et liv i flere faser.

- Og vi kommer også til at tale om det post-corona-arbejdsliv – hvad er det for et arbejdsliv, vi skal tilbage til? Vi kan godt lære noget af krisen, tilføjer Rikke Løvig Simonsen.

- Og så er der hele behandlingsområdet – hvordan skaber vi en troværdig og effektiv patientbehandling? Der tror vi meget på, at der skal skabes sammenhæng i patienternes forløb på tværs af sektorer – og at vores medlemmer skal spille en større rolle i den forbindelse.

Den fælles platform

Hvis Rikke Løvig Simonsen vender blikket mod DDD, ser hun, at Pharmadanmark får en fælles politisk platform om mere sundhed og bæredygtighed.

- Dyrlæger står ligesom det humane område også over for nogle nye teknologier og nye måder at behandle patienterne på. Og der er ingen tvivl om, at her har vi et fælles interessefelt og fokusområde. En ting er, at man bliver begejstret for det, og man kan se, hvordan man kan bruge de nye teknologier, men hvordan sikrer vi at bære medlemmerne ind i det her felt? Det kan vi løse sammen.

- Medicinspild er et andet område, hvor der er en fælles interesse. Der er mange elementer i det, og både det humane og veterinære område har store udfordringer omkring fx restordrer og antibiotikaresistens. Sammen skal vi også drøfte, hvordan vi kan bruge den rigtige behandling og sikre, at vi kan deles om behandlingen – både dyr og mennesker – så flest mulige patienter får gavn af medicinen.   

- Vi har meget til fælles, og det gør os til et godt match, siger Rikke Løvig Simonsen og uddyber:

- Begge foreninger vægter nærhed og tilgængelighed i forhold til medlemmerne højt, og vi tror på værdien af fagligt fællesskab. Jeg glæder mig meget til samarbejdet. Fællesskaber er vigtige. Ved at blive beriget af andre, bliver vi både klogere på os selv og klogere på andre.

Pharmadanmark-formanden lægger desuden vægt på, at sekretariatsfællesskabet også er en fremtidssikring af de to organisationer, fordi det gør, at de bliver økonomisk bæredygtige.  

- Konkurrencen om medlemmerne bliver hårdere og hårdere, og hvis ikke vi kan leve op til at være til stede, når medlemmerne har behov for os, så har vi ikke nogen relevans fremover. Det fællesskab, vi skaber her, er med til at fremtidssikre både Dyrlægeforeningen og Pharmadanmark – og det gør det da også lidt sjovere, at vi har en fælles dagsorden.

Hvad de to foreninger også har til fælles, er, at de bygger på et solidt fundament. Til oktober kan Pharmadanmark fejre sin 148 års-fødselsdag, mens Den Danske Dyrlægeforening, der er grundlagt i februar 1849, er 172 år gammel og dermed Danmarks ældste fagforening. #