Omlægning til 100 procent henvisnings- og akuthospital

Drift Fra årsskiftet har AniCura Aarhus Dyrehospital lagt forretningsstrategien om og tager nu kun imod henviste patienter eller akut syge dyr. Beslutningen om at blive et 100 procent henvisnings- og akuthospital skal give mere dedikeret tid til patienterne.

191A0685 © AniCura Aarhus Dyrehospital
Interview

Det er en beslutning, der har været længe undervejs, fortæller Steen Engermann, da jeg ringer til ham for at høre mere om AniCura Aarhus Dyrehospitals nye satsning. Men sådan ser specialdyrlægen dog ikke helt på det, for det er en velovervejet beslutning, siger han og forklarer:

- Over årene kan vi se, at en tiltagende andel af det arbejde, vi har i løbet af en dag, er baseret på henvisninger. Det udgør nu mere end 80 procent, og det har gjort det rigtig svært for os i det daglige setup at finde tid til vores »egne patienter« i forhold til det forebyggende arbejde.

Steen Engermann uddyber:

- Mange klienter har en fast dyrlæge, og de har kunnet komme på hospitalet på stort set det tidspunkt, de ville. Men i takt med, at vi er blevet bedre og bedre efteruddannet, og alle vores dyrlæger efterhånden har eller opnår dokumenterede titler som specialdyrlæge, master eller har en certificeringsgrad, så får vi faktisk alle sammen personlige henvisninger nu. Og det gør, at det bliver sværere og sværere at yde den samme service over for vores egne klienter – både i forhold til at finde tid, men også i forhold til setup’et. Det er ikke helt tilfredsstillende eller rimeligt, og vi var nået dertil, at vi er nødt til at træffe en beslutning om at gå all in og blive et 100 procent henvisnings- og akuthospital. Det betyder, at vi ikke længere udfører forebyggende arbejde som sundhedseftersyn, vaccinationer og tandrens. Vi tager os kun af henviste patienter eller akut og livstruende syge dyr - foruden som hidtil vagtpatienter udenfor normal åbningstid.

Et følsomt budskab

Officielt har AniCura Aarhus Dyrehospital omlagt driften fra årsskiftet, og i den forbindelse er der udsendt 1.500 breve til de eksisterende klienter med besked om, at de ikke længere kan modtage forebyggende behandlinger på hospitalet.

- Vi har virkelig gjort meget ud af at få det formuleret det rigtigt. Det er en svær besked at give, understreger Steen Engermann og tilføjer, at i en overgangsordning har AniCura Aarhus Dyrehospital etableret et tæt samarbejde med søsterklinikkerne AniCura Østergaard Dyrehospital og AniCura Virklund Dyreklinik.

- Vi har lavet en integreret løsning, hvor vi anbefaler vores klienter at få foretaget de forebyggende behandlinger på søsterklinikkerne. Samtidig har vi sørget for, at vi kan tilgå hinandens journaler for at gøre overgangen så smertefri som muligt.

Investering i fremtiden

Omlægningen har ifølge Steen Engerman flere fordele.

- For det første betyder det, at vores arbejdsgang bliver lettere at tilrettelægge, fordi vi ikke længere har en pæn del konsultationer, som ligger spredt ud over hele dagen. Derudover vil vi lettere kunne dedikere personale til at være standby til de helt akutte patienter, ligesom de operationstider, der bliver lagt ind til vores kirurger, bliver længere. Det betyder, at de kan bruge deres tid på det, de er allerbedst til, og dermed kan vi holde ventetiderne nede på de ikke-akutte operationer.

Omlægningen betyder, at det reelt er 20 procent omsætning, I skal hente mere?

- Ja, vi er godt klar over, at skiftet selvfølgelig giver en difference, som vi ikke lige står og har fra dag ét. Men vi føler, at det er en investering i fremtiden, og det giver os mulighed for at kunne tilbyde endnu bedre kvalitet på det, der nu er blevet vores kernepraksis – nemlig at servicere de henvisende kolleger, så de ikke får for lang ventetid på operationer og undersøgelser. Vi kan i endnu højere grad tage imod patienter med kort varsel, end vi kan i dag. Det er et bevidst valgt, siger Steen Engermann og tilføjer:

Steen Anicura Foto

Steen Engermann, der er specialdyrlæge i onkologi, er en af de i alt 12 dyrlæger, der er ansat på AniCura Aarhus Dyrehospital sammen med 15 veterinærsygeplejersker og otte elever.

© AniCura Aarhus Dyrehospital

- Der er ingen tvivl om, at det er en helt anden måde at være dyrlæge på, når man arbejder på et akut- og henvisningshospital, fordi man ikke på den samme måde som i almindelig familiedyrspraksis har den tætte kontakt med klienterne. De kommer for at få diagnosticeret og behandlet et problem, og så ser vi dem som udgangspunkt ikke igen.

Samarbejdet med praksiskolleger

AniCura Aarhus Dyrehospital tager imod henviste patienter fra hele Jylland, Fyn og også enkelte klinikker på Sjælland, blandt andet fordi hospitalet råder over en MR-skanner. Ifølge Steen Engerman har hospitalet flere end 200 henvisende praksis i sit system, som det aarhusianske hospital nu har en plan om at knytte et endnu tættere samarbejde med.

- Vi udsender allerede nyhedsbreve og magasiner, hvor vi fortæller om, hvad er der sket af nyt siden sidst i forhold til kompetencer og behandlings- og undersøgelsestilbud. Men der er ingen tvivl om, at nu, hvor vi tager skridtet fuldt ud, så kommer vi til at dedikere mere tid til at tage kontakt til de pågældende praksis, der henviser til os. De er vores VIP-klienter, og vi vil gerne gå i endnu tættere dialog med dem, om hvordan vi kan blive den bedste samarbejdspartner for dem. Det går begge veje – både at de skal få kendskab til det, vi kan tilbyde, men også, at vi får indblik i deres behov. Vi er meget taknemmelige og ydmyge overfor den tillid vores kollegaer viser os, når de henviser patienter til os. Og vi ved godt det forpligter.

Eneste af sin slags i Norden

Steen Engerman er glad for, at der i toppen af AniCuras kapitalfond har været lydhørhed overfor ønsket om at omlægge hospitalets drift til udelukkende henvisninger og akutte patienter.

- Det er en vision, som den tidligere ejerkreds af Aarhus Dyrehospital har overvejet igennem i flere år. Det er ikke noget, vi er blevet pålagt, men det er selvfølgelig heller ikke noget, vi bare har kunnet beslutte på grund af ejerskabsforholdene. Til gengæld har vi oplevet stor lydhørhed op igennem systemet for vores ide, og man har accepteret de økonomiske overvejelser, der ligger i det.

- Vi har undersøgt, om vi kunne trække på erfaringer andre steder fra, men hverken i Sverige, Norge eller andre steder i Danmark har vi kunnet finde hospitaler med tilsvarende setup, så vi er selvfølgelig glade for den tillid, AniCura viser os, siger Steen Engermann og slutter:

- Vi har sat stor pris på den tætte kontakt til klienterne i familiedyrspraksis, men vi glæder os også til 100 procent at kunne være henvisnings- og akuthospital.