Hæderspris for sit utrættelige arbejde for dyrlægestanden

Hæder Tirsdag den 19. november modtog Jens Laurits Larsen en flot anerkendelse fra Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension i form af en hæderspris og et kontant beløb på 50.000 kroner, for hans ihærdige og vedvarende kamp for at profilere dyrlægestanden.

JLL Hæderspris

Fra venstre: Per Thorup - formand for Forsikringsforeningen, hædersprismodtager Jens Laurits Larsen og markedschef Henrik van der Pals, Danica Pension.

© Pia Rindom
Kort nyt

Med 265 videnskabelige publikationer er det med en solid, faglig ballast, at du udtaler dig, betonede formand for Forsikringsforeningen Per Thorup, da han overrakte Forsikringsforeningens hæderspris til dr.med.vet. og tidl. professor i akvatisk patobiologi Jens Laurits Larsen.

- Din store faglige viden og erfaring som dyrlæge har gjort dig til en stor fortaler for, at dyrlæger i såvel praksis, hygiejnen, forskningen som administrationen skal profileres og ikke beskæres, sagde Per Thorup.
Han fremhævede de mange artikler til landsdækkende dagblade og DVT, hvor Jens Laurits Larsen med en skarp pen har konkretiseret den, med formandens ord, uheldige drejning den veterinære placering har fået i Danmark.

- Du har været og er også primus motor i oprettelsen af Abildgårdkredsen, der intenst arbejder på, at Danmarks dyrlæger skal styrke deres positioner inden for uddannelse, beredskab, myndighedsudøvelse samt styring og koordination og synliggørelse af det veterinære arbejdsfelt. Med andre ord - du har i mange år været med til at profilere den danske dyrlægestand og dermed prøvet at sikre danske dyrlægers indflydelse og betydning i samfundsudviklingen med bl.a. fokus på sundhed, trivsel og velfærd, sagde Per Thorup, der var glad for at kunne hædre Jens Laurits Larsen for hans store og entusiastiske profilering af den danske dyrlægestand.

- Til lykke med en velfortjent hæderspris på 50.000 kroner.