Tema: Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø og et godt arbejdsliv hænger sammen

Arbejdsmiljø Arbejdspladsen er det sted, hvor vi bruger størstedelen af vores tid i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at vi trives, når vi er på arbejde, og at arbejdspladsen er et rart og sikkert sted at være

Leder

Arbejdspladsen er det sted, hvor vi bruger størstedelen af vores tid i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at vi trives, når vi er på arbejde, og at arbejdspladsen er et rart og sikkert sted at være. Som dyrlæger arbejder vi dog generelt i et udsat arbejdsmiljø på vores meget forskelligartede arbejdspladser. Både når det gælder det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske.

Som dyrlæger løber vi en betydelig risiko, hvis ikke vi sørger for at passe godt på os selv, når vi går på arbejde.

Praktiserende dyrlæger arbejder ofte med store dyr, og her er det vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler, så man ikke bliver klemt eller sparket. Vi har desværre set tilfælde, hvor dyrlæger under deres arbejde er kommet alvorligt til skade – nogle med så alvorlige følger, at de bagefter ikke har kunnet passe deres arbejde.

Som dyrlæger løber vi en betydelig risiko, hvis ikke vi sørger for at passe godt på os selv, når vi går på arbejde.

I smådyrsklinikkerne kender de fleste heldigvis forholdsreglerne for at undgå hundebid og riv og bid fra katte, ildere, reptiler med mere, men alligevel går det sommetider galt. Sådanne fysiske skader kan også medføre infektioner. Generelt er risikoen for at blive smittet med sygdomsvoldende agens større for dyrlæger, netop fordi vores arbejde indebærer tæt kontakt til dyr.

En del dyrlæger har desværre måttet opgive at have med dyr at gøre på grund af allergi. Dette har naturligvis også noget med arbejdsmiljøet at gøre og er derfor noget, der bør være mere fokus på.

Det psykiske arbejdsmiljø er summen af flere forskellige forhold. En central og vigtig faktor i den forbindelse kan have noget med ledelse at gøre. Det handler også om forholdet til kolleger og andre, man samarbejder med både internt og eksternt, og de forhold, som arbejdet må udføres under. Sommetider ender mødet med klienten eller andre personer, som vi møder i forbindelse med udførelsen af vores arbejde, i konfliktfyldte situationer. Denne problemstilling er bl.a. aktuel i kontrollen med dyretransporter.

I dette nummer af Dansk Veterinærtidsskrift sætter vi fokus på dyrlægernes arbejdsmiljø. Både de steder, hvor problemerne kan opstå, og hvad du selv kan gøre for at undgå, at det går galt. Du kan blandt andet læse om en offentligt ansat dyrlæge, der måtte forlade sit job på grund af en skadevoldende infektion. Efterfølgende lykkedes det dog med hjælp fra Ansatte Dyrlægers Organisation at få erstatning for tabt arbejdsevne.

Vær opmærksom på, at Den Danske Dyrlægeforening ikke kun hjælper i forhold til løn, kontrakter og karriere, men også har fokus på arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Så søg hjælp hos din fagforening, hvis du oplever udfordringer med, at arbejdsmiljøet ikke bliver taget alvorligt på din arbejdsplads.

Hanne Knude Palshof
Formand for Den Danske Dyrlægeforening