Perioperative overvejelser om hunde mistænkt for pyometra

Q6Q1451 © Morten Holtum
Guide

Indikationsgrundlag

Pyometra opstår efter bakteriel infektion hos hunde med cystisk endometriehyperplasi. E. coli-bakterier er almindelig som agens. En ud af fire intakte tæver udvikler pyome - tra, inden de fylder 10 år.

Klinisk billede

Kliniske fund inkluderer ofte purulent flåd fra vulva, påvirket almenbefindende, polyuri/polydipsi og evt. smerte ved abdominal palpation og vomitus. Uden vaginalflåd er det kliniske billede mere uspecifikt, men pga. den høje forekomst bør pyometra altid overvejes hos tæver med et eller flere af ovenstående symptomer. Feber ses mere sjældent. Udredningsplan Ultralyd skanning eller røntgenundersøgelse af abdomen samt hæmogram og CRP. Alle patienter mistænkt for pyometra bør screenes for systemisk inflammatorisk respons syndrom (SIRS).

Diagnosenomenklatur

  • Cystisk endometriehyperplasi pyometra kompleks
  • Mest relevante differentialdiagnoser: Drægtighed, uterin neoplasi, pyelonefritis.

Behandling og kirurgiske muligheder

Ovariehysterektomi er førstevalg til behandling af pyometra. Tæver med pyometra samt forhøjet CRP og evt. leukocytose og neutrofili, som ses hos halvdelen af patienterne, og som har påvirket almenbefindende, bør opereres akut. Tæver med upå - virket almenbefindende kan vente med operation til efterfølgende dag. Perioperativ antibiotikaprofylakse gives, hvis der er fri væske i abdo - men eller patienten har SIRS. Abdomen skylles kun ved lækage af uterus indhold.

Efterbehandling, kontrol og prognose

Postoperativ mortalitet er høj (1-5 %). Patienter, der er feberfri og med uforstyrret almenbefindende, kan hjemsendes dagen efter operation uden antibiotikabehandling. Markant klinisk bedring ses som regel efter få dage.