Mit job som Senior Director Animal Unit & Bioethics på Novo Nordisk

Karriere Fortæl om dit job: Hvilke arbejdsopgaver gemmer der sig bag dyrlægens mange jobtitler? Vi går tæt på med en række personlige fortællinger.

MG 2593 (1) © Privat
Portræt

Dyrlæge skulle jeg være – ingen tvivl om det. I praksis, smådyrspraksis endda. Men sådan skulle det ikke gå, og det ændrede sig allerede, før jeg var færdiguddannet. Forskning var mit kald, og efter et speciale, der i den grad lugtede af forskning, var det afgjort. Det var den vej, jeg skulle gå, og det er det fortsat – dog med endnu en drejning. Den røde tråd er der, og der går ikke en dag, hvor jeg ikke har gavn af min uddannelsesmæssige baggrund.

Jeg er i dag ansat i Novo Nordisk A/S som Senior Director i en forskning- og udviklingsafdeling (Research & Development). Jeg har to roller, som på en og samme tid er tæt knyttet og alligevel vidt forskellige. I den ene rolle fungerer jeg som afdelingsleder for en forsøgsdyrsfacilitet, og i den anden er min funktion at sikre, at virksomhedens strategi inden for forskningsetik implementeres.

Fælles for begge roller er, at jeg ikke fungerer som udøvende dyrlæge, men har stor gavn af den viden og metodik, jeg har lært gennem min uddannelse. Fælles er også dyrevelfærd, som er en integreret del af begge roller. Som ansvarlig for en forsøgsdyrsenhed er dyrevelfærd hver eneste dag højt på dagsordenen. Ligeledes er en ansvarlig tilgang til brug af dyr et af de store etiske fokusområder i udvikling af medicin.

Ikke en dag er ens

Som afdelingsleder har jeg i grove træk det daglige ansvar for afdelingens personale, budgetter, drift samt strategi og målsætning. Ikke to dage er ens - store som små spørgsmål vendes hver dag med ansatte i afdelingen, men også med samarbejdspartnere fra andre afdelinger eller fra andre organisationer.

Som afdelingsleder kræves det, at man kan bevare det store overblik, sætte retning og motivere, således at de fælles mål nås. I afdelingen har vi den vigtige funktion at sikre, at de dyr, som er nødvendige for at udvikle medicin, bliver behandlet ordentligt, og at deres naturlige adfærd stimuleres så godt som muligt. Vi skal sikre et godt miljø for vores dyr, men også for os, der arbejder med dyrene. God dyrevelfærd giver bedre resultater, som i sidste ende også kan være med til at give patienterne ny medicin.

Udover at være med til at forbedre den måde, forsøgene udføres på, træner vi også vores dyr til deltagelse i forsøgene. Vi forsøger at opnå frivillig deltagelse fra dyrene ved brug af klikkertræning og »positive reinforcement«. 

MG 1542
En gang om året afholder vi en begivenhed, der samler ansatte i forskningen, og hvor vi anerkender og hylder deres indsats for at forbedre og optimere den måde, vi arbejder med forsøgsdyr på. Denne dag indeholder mange af elementerne fra mit arbejde: Vidensdeling, kommunikation, inspiration, motivation, ekstern dialog og udfordring af den måde, vi gør tingene på.
© Privat

En spændende del af mit arbejde er vidensdeling og udveksling af bedre praksis. Vi er en global organisation, og vi samarbejder tæt om at have ens retningslinjer og procedurer for, hvordan vi opstalder, træner og behandler vores dyr. Det fører til rejser rundt på vores forskningssites ude omkring i verden og på kongresser. Formidling både via dialog, præsentationer og artikler er en del af arbejdet.

Rundvisninger i vores faciliteter giver os mulighed for at vise, hvordan vi har indrettet vores stalde, så der både tages hensyn til dyrenes behov og arbejdsmiljøet for de ansatte. Vi har store ambitioner, og det kræver grundig daglig planlægning af arbejdet, for at kunne nå alt det, vi gerne vil. Det betyder, at jeg bruger meget tid på at fordele arbejdsopgaverne i et tæt samarbejde mellem dyrepassere, dyrlæger, laboranter og forskere. Det giver et godt indblik i dagligdagen, men også i forskningen.

Ansvar og etiske overvejelser

Som medarbejder i Novo Nordisk er man forpligtet til at efterleve virksomhedens mål om en balanceret tilgang til forretning. Det betyder, at man ikke kun ser på de finansielle mål, men også på måden forretningen drives – man skal tage ansvar.

Virksomheden har via et internt netværk af forskellige ekspertgrupper sikret, at der bliver fokuseret på etiske forhold i relation til kliniske forsøg og dyreforsøg, stamcelleforskning samt anvendelse af humant biologisk materiale og genteknologi i forskning og udvikling. I min rolle i bioetikken er jeg med til at sikre, at vi har indblik og overblik over de etiske problemstillinger, vi står overfor, eller kan komme til at stå overfor, og at vi har de nødvendige interne retningslinjer og den kommunikation, der er behov for, således at problemstillinger får den nødvendige opmærksomhed.

Ligeledes er jeg med til at sikre, at vi har den nødvendige eksterne kommunikation, herunder at have relevant information tilgængelig på virksomhedens hjemmeside.

Via et internt netværk af ekspertgrupper sørger vi for at følge med i samfundsdebatten og udviklingen i forskningen. Min rolle i det bioetiske set-up kræver, at man løbende holder sig opdateret med samfundsdebatten og det politiske klima, lige som man skal følge udviklingen inden for forskning og teknologi. Man skal kunne afveje og træffe beslutninger om sager, således at forskellige vinkler og konsekvenser balanceres – og i sidste ende, at de beslutninger, der træffes, er i tråd med virksomhedens politikker og værdier.

Dyrlæge i lægemiddelindustrien

Mit arbejdsliv som dyrlæge i lægemiddelindustrien byder på spændende opgaver, der giver mig udfordring, stor variation og er meningsfyldt.

Lægemiddelindustrien har ganske mange dyrlæger ansat i meget forskellige arbejdsområder, fx som forsøgsdyrsveterinær, indenfor kvalitetstestning i produktionen, forsker i den prækliniske såvel som kliniske forskning, toksikolog samt QA-inspektion.

Lægemiddelindustrien som arbejdsplads har meget at byde på. Ganske fjernt fra »folk og fæ«, men med mange muligheder, som kræver, at man bruger sin viden – og på den måde – sit fag i en anderledes kontekst. Tøv derfor ikke med at gå denne vej.