Compliance i konsultationen

Compliance Hudklinik for hund og kat har gennem de seneste par år samlet erfaringer med, hvordan dagligdagens udfordringer med compliance håndteres i klinikken. I del 2 sættes der fokus på konsultationen.

Figur 2. Compliance Artikel Del 2. © Privat
Guide

I konsultationen skal ikke kun personalet, men i særlig grad dyrlægen have en god evne til at sætte sig i ejerens sted. Det primære kritikpunkt i undersøgelsen fra Frankrig var netop manglende indlevelse fra dyrlægens/personalets side. En forståelse af, hvad det er, som i særlig grad bekymrer ejeren, og hvad vedkommende ser som hundens hovedproblem, er alfa omega.

Konsultationen deles op i:

1. Optagelse af anamnese
2. Undersøgelse af dyret (inkl. lab)
3. Gennemgang af resultater og fastsættelse af diagnose
4. Behandlingsplan. 

Inddeling af konsultationen i optagelse af sygehistorie ved et skrivebord, og efterfølgende undersøgelse af dyret på et klinikbord er en mulighed for at holde tingene adskilt og i ro og mag at fokusere på de enkelte trin i konsultationen.

Ved en dermatologisk konsultation anvendes langt den største tid ved skrivebordet, hvor der tales med ejer før og efter dyrets undersøgelse. Der tegnes og fortælles, så sammenhænge mellem klinik og årsagsforhold kan illustreres.

Ved undersøgelse af dyret forklares, hvad der undersøges for, og der fortælles også, hvis noget ser normalt eller godt ud. Mange ejere bliver fx glade for at høre, hvis hundens pels er flot og glansfuld. Det handler om at skabe en positiv stemning og en receptiv ejer. 

Efter endt undersøgelse og analyse af prøver som fx hudskrab og cytologi stilles den umiddelbare diagnose. Den noteres på et stykke papir, så ejeren sort på hvidt har, hvad dyret fejler.

Forventningsafstemning under konsultationen

Hovedparten af hudpatienter lider af allergi, og det er vigtigt at forklare kompleksiteten af denne lidelse, hvad angår såvel årsager som behandling. En diagnose- og behandlingsplan med angivelse af prisoverslag forelægges (Figur 1). 

Bedst er det, hvis ejeren er med til at bestemme, hvor meget der skal laves, og at denne beslutning tager sit udgangspunkt i, hvilken forventning man har til »slutresultatet«. Ønskes en 100 % kløefri hund, eller kan man leve med nogen kløe? Kan ejeren injicere ved immunoterapi eller give sublingual terapi? Eller er en hurtigtvirkende og næsten 100 % effektiv steroidbehandling måske det bedste netop for denne hund og ejer?

Skriftlig aftale ved fodertrial

Noget af det mest udfordrende i allergiudredningen er gennemførelse af et såkaldt »fodertrial« til test for foderallergi. Her skal ejeren i min. 8 uger fodre med en nøje udvalgt allergidiæt, og kunsten er at gøre det 100 % strikt. Op til 60 % af alle trials afbrydes af ejeren undervejs (Painter M. et al. 2019), og man står tilbage med en hund, hvor graden af foderallergi ikke er bestemt. Det kan blive et problem i den videre udredning.

Indgåelse af en skriftlig aftale om, hvordan fodertesten skal køres, er en måde at optimere compliance på, særligt i kombination med jævnlige telefonopkald og kontrolbesøg. 

Instruktion i støttebehandling og videre forløb

Efter konsultationen vil ejeren i skranken så vidt muligt blive mødt af samme medarbejder, som modtog dem.

Der spørges ind til, hvordan det gik i konsultationen, og ejeren har muligheden for at lette sit hjerte for eventuelle bekymringer eller usikkerheder. Ofte viser ejeren større åbenhjertighed og ærlighed ved snak med skrankepersonalet.

Med udgangspunkt i behandlingsplanen fortsætter samtalen om behandling ved hylden med plejeprodukter.

Støttebehandling med shampoo, essentielle fedtsyrer og foder præsenteres, og mulighederne for, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre, diskuteres. Kontrolbesøg planlægges. Det pointeres over for ejeren, at en kronisk syg hund kræver mange opfølgninger, og at tålmodighed hos ejeren er essentiel. Livslang behandling er ofte nødvendig.

Personalet der varetager denne væsentlige opgave, takserer instruktionstiden. Dermed tydeliggøres betydningen overfor klienten, ligesom medarbejderen vil kunne føle en anerkendelse for sin indsats. Servicen tjener sig selv hjem.

Kontrolbesøg og follow-up

Langt de fleste hudpatienter har brug for opfølgende besøg. Det være sig hunden med otitis eller katten med loppeallergi. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige disse besøg er.

I forbindelse med fastlæggelse af behandlingsplanen under konsultationen bør nævnes, at gentagne opfølgninger er nødvendige. Dermed kan ejeren forberede sig på, at det koster tid og penge, samt at dyret ikke kommer sig lige med et.

Behandling af allergi er uhyre individuel og multimodal. Den kræver konstant tilpasning til det enkelte dyrs respons på medicinen og symptomernes variation. Allergikere har ofte meget vekslende symptomer med rolige perioder og perioder med flare-ups.

Proaktiv terapi frem for reaktiv er blevet almindelig – dvs. man skal være på forkant med problemernes udvikling med diverse lægemidler og understøttende behandlinger. Ved kontrolbesøgene noteres lægemidlernes bivirkninger, og er de for kraftige, må behandlingen tilpasses.

Telefonisk kontakt og sms/mailkorrespondance kan være et supplement til kontrolbesøgene. Det er tidskrævende, men kan sættes i system og til dels automatiseres ved brug af fx reminder-funktionen i journalsystemet. På Hudklinik for hund og kat har vi remindere til atopikere og fodertrials-patienter, ligesom ejere til kroniske otitis-patienter får ¼-årlige remindere om kontrolbesøg.

Alt i alt er en systematisk tilgang til den dermatologiske patient med fokus på compliance afgørende for at få en høj grad af behandlingssucces. Tilfredsheden hos såvel klienter som medarbejdere er proportional stigende med fokuseringen på compliance. Og indsatsen er givet godt ud – den kommer flerfold igen.

Figur 1. Diagnose og behandlingsplan, som den ser ud på Hudklinikken. Dyrlægen udfylder planen og udleverer den til skrankepersonalet, som sammen med ejeren finder de egnede plejeprodukter på hylden i venteværelset. Bemærk, at plejeprodukter angives på lige fod med lægemidlerne på dokumentet, hvorved vigtigheden af disse produkter tydeliggøres.