Tag dig i agt

Arbejdsvilkår Mens mediebilledet har flydt over med artikler om bankdirektører, der må forlade deres poster med millioner af kroner på lommen, er sagen ganske anderledes, når det drejer som om en menig medarbejder ansat i en offentlig virksomhed.

COLOURBOX2486038 © Colourbox
Notits

Som ansat i det offentlige skal du tage dig i agt for forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

Det er afgørende, at alle beslutninger og afgørelser i den offentlige forvaltning bliver truffet ud fra saglige hensyn, således at der ikke skabes mistillid til den offentlige organisation. Det afgørende for om der i en sag foreligger inhabilitet er, om omverdenen kan have mistanke om, at en medarbejder har inddraget uvedkommende hensyn i sin sagsbehandling.

Handler en sag om dine egne forhold eller om nær families eller bekendtes forhold, må du derfor ikke deltage i sagsbehandlingen. Hvis du er inhabil i en sag, må du ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller på anden måde medvirke i behandlingen af den pågældende sag. Du må heller ikke yde rådgivning i sagen til dem, der skal deltage i hele eller dele af sagens behandling.

Dén bestemmelse blev et medlem i Fællessekretariatet opmærksom på – på den hårde måde. Ved et rutinetjek på arbejdspladsen opdagede ledelsen, at den pågældende medarbejder havde udstedt en byggetilladelse til sig selv.

Der var ikke tale om en tilladelse, som var mere fordelagtig eller anderledes i forhold til, hvad andre borgere ville kunne få tilladelse til. Alligevel endte sagen med en bortvisning af den pågældende medarbejder. Ved en bortvisning stopper medarbejderens lønudbetaling fra dags dato, og ydermere medfører en bortvisning tre ugers karantæne i A-kassen.

En begrundet mistanke er nok

Sekretariatet har forsøgt at forhandle en aftale igennem med ledelsen, men det har desværre ikke været muligt. Borgerne skal kunne stole på de afgørelser, som ansatte træffer, og at træffe afgørelser for sig selv kan skabe tvivl om rimeligheden. Alene muligheden for en begrundet mistanke er nok til, at ledelsen kan bortvise en medarbejder. Tag dig derfor i agt for forvaltningslovens bestemmelser om personlig inhabilitet.