Vi ønsker det bedste for dig

Ansættelse Det er altid en god ide at få din ansættelseskontrakt til gennemsyn i DDD. Er aftalen mellem dig og din arbejdsgiver klar og fornuftig, mindskes risikoen for problemer.

j-kelly-brito-256889-unsplash.jpg
Guide

Du tænker »jeg fik jobbet – nu er alt godt«. Og det er det! Dog er der lige det med ansættelseskontrakten. Når du ansættes i den private sektor, hvor der ikke er en overenskomst, er din ansættelseskontrakt det eneste, du har til at dokumentere, hvad du og din arbejdsgiver har aftalt. Du er selvfølgelig beskyttet af relevant lovgivning som funktionærlov, ferielov o.a. Lovene sikrer dig nogle minimumsrettigheder fx i forhold til opsigelsesvarsler og ferie.

Men der er meget andet, som kan have betydning for dig, afhængigt af hvor du befinder dig i dit liv.

Er du på vej til familieforøgelse, kan det betyde meget at have ret til adskillige måneder med fuld løn under barsel. Funktionærloven giver kun moderen ret til ½ løn 4 uger før og 14 uger efter fødsel. Ikke meget tilskud til babyudstyr o.a.

Bliver du ansat på jobløn, hvor de eneste regler lyder, at du maksimum må arbejde 48 timer i gennemsnit om ugen over en periode på 4 måneder. Hvis du så også rejser meget i dit arbejde, men rejsetid ikke er aftalt inkluderet i din arbejdstid, kan det timetal, du reelt lægger på dit arbejde, stjæle en stor del af din fritid.

Er du på den anden side af familieforøgelse og ikke så langt fra pensionsalderen, kan det være en god mulighed at have ret til nedsat tid, flere fridage og andre opgaver.

Uanset hvad du aftaler med din nye arbejdsgiver, er reglen:

  • Er det væsentligt for dig, så SKAL det fremgå af din ansættelseskontrakt eller ved henvisning til personalehåndbog og andre af virksomhedens vejledninger.

Jo – det betyder noget

Sekretariatet oplever af og til, at medlemmerne, i forbindelse med gennemgang af den indsendte ansættelseskontrakt, reagerer med bemærkninger som »det betyder ikke noget«, »det er jo småting«, »jeg bliver da ikke opsagt« osv.

Når du indsender din ansættelseskontrakt, er sekretariatet interesseret i, at du får de bedst mulige vilkår i din fremtidige stilling. Ikke kun lønmæssigt, men også i forbindelse med fx arbejdstid, kompetenceudvikling, frihed med løn under barsel og barns sygdom og meget mere.

Ligeledes oplyser vi dig også om, hvis din kontrakt ikke overholder de regler, der gælder på området, som fx konkurrencebegrænsende klausuler, opsigelsesvarsler og ferie. Selv om vilkårene ikke er gældende for dig, når de ikke overholder lovgivningen, er det vigtigt, at du er oplyst om det, så du kan handle i overensstemmelse dermed. Det kunne være, når du ønskede at søge nyt job, men har en konkurrenceklausul, som forhindrer dig i at søge stillinger på virksomheder, hvor du gerne vil arbejde. Hvis klausulen ikke overholder loven, kan du muligvis søge stillingen alligevel.

En anden situation kunne opstå, hvis din arbejdsgiver uretmæssigt har forlænget dit opsigelsesvarsel uden at forlænge virksomhedens varsel tilsvarende (hvilket følger af funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler), således at du i stedet for først at kunne starte ny ansættelse om 3 måneder (din arbejdsgiver har forlænget med 2 måneder ud over det lovpligtige) reelt kan begynde allerede efter 1 måned.

Det kunne også være et vilkår som, »det er en forudsætning for stillingen, at du har kørekort«. Hvad ville det kunne medføre, hvis du mister kørekortet? Umiddelbart kunne det betyde, at din arbejdsgiver kunne bortvise dig. Dvs. at din ansættelse stopper øjeblikkeligt, og det samme gør din lønudbetaling. Det er derfor også vigtigt, at du er gjort opmærksom på de faldgruber, som kan få stor betydning for din dagligdag, hvilket en bortvisning jo i høj grad kan få.

Derfor gennemgår sekretariatet din kontrakt meget grundigt og oplyser dig om, hvad de forskellige vilkår samt konsekvenserne af dem betyder for dig, når du har underskrevet kontrakten. Det betyder ikke, at du SKAL forhandle alle vilkårene om igen med din arbejdsgiver. Du bør altid prioritere, hvad der er vigtigt for dig både på arbejde, men også for at få hverdagen til at hænge sammen.

For nogle medlemmer er lønnens størrelse det vigtigste, og for andre kan det være muligheden for en fleksibel hverdag med mulighed for 1 ugentlig hjemmearbejdsdag. Det er derfor meget individuelt.

Udgangspunktet er imidlertid altid, at det er en rigtig god ide at sende kontrakten ind til sekretariatet og ligeledes se på hjemmesiden, hvor du finder de af sekretariatet udarbejdede forslag til ansættelseskontrakter samt information om forskellige ansættelsesretlige emner.