Når du får job hos udenlandsk arbejdsgiver

Ansættelse Når du overvejer et job i udlandet, skal du være opmærksom på en lang række ting. Hvad skal med i en kontrakt? Skal du have arbejdstilladelse? Hvad med løn og ferie?

Scanstockphoto Image 3787361
Guide

Mia er ansat i staten og har fået nyt job i en norsk virksomhed. Det er spændende at skulle flytte til et andet land og arbejde, og spørgsmålene er mange: Hvad skal jeg have i løn? Hvordan med ferie, løn under barsel, egen og barns sygdom samt alle de andre »goder«, som enten er reguleret i dansk lovgivning eller i overenskomsten. 

Mia kontakter sekretariatet for at få oplyst, hvilke rettigheder hun får i Norge. Konsulenten oplyser, at det er norsk lovgivning, som gælder. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i den. Derudover er det ansættelseskontrakten, der skal sikre dig de vilkår, som den norske lovgivning ikke regulerer.

Som hovedregel forhandler du din løn med din kommende arbejdsgiver. Inden du forhandler, skal du undersøge, hvad det koster at bo og leve i Norge. Derudover er det vigtigt at undersøge forsikringsregler, fx omkostninger i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed og øvrige lovpligtige eller nødvendige forsikringer. Har du, eller planlægger du at få børn, kan der være meget forskellige udgifter til dagpleje, børnehave og skole i forhold til i Danmark. Ligeledes er skatteforhold af betydning for dit lønniveau.

Standardkontrakt kan hjælpe dig

Som udgangspunkt kan du bruge den standardkontrakt for privatansatte, som sekretariatet har udarbejdet. Ansættelseskontrakten indeholder de samme vilkår, som du skal overveje relevansen af i ansættelsen hos den norske arbejdsgiver. Derudover skal du have aftalt, hvem der afholder følgende udgifter:

  • Flytteomkostninger
  • Bolig
  • Udgifter til børnepasning og skole
  • Relevante forsikringer for dig og din familie
  • Kørekort, revisorbistand til skatte-, pensions- og forsikringsmæssige spørgsmål
  • Hvis relevant hjemrejse i forbindelse med sygdom/dødsfald i familien samt den endelige hjemrejse.

Som udlandsansat i Norge kan du få samme sygesikringsdækning som nordmændene. Det betyder dog også, at du opgiver din danske sygesikring og kun har ret til behandling i Norge. Derfor skal du overveje, om du eller din arbejdsgiver skal tegne en syge- og ulykkesforsikring.

Når du skal arbejde i Norge i mere end 3 måneder, skal du have et opholdsbevis. Det får du, når du kan fremvise en ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver. I kan aftale, at det er din arbejdsgiver, der sørger for det.

Derudover er det vigtigt, at det af kontrakten fremgår, hvilket retsgrundlag der gælder, samt regler for behandling af tvister. Afhængigt af virksomhedens størrelse og internationale virke vil din ansættelseskontrakt sandsynligvis være på norsk, eventuelt engelsk. Den kan indeholde juridiske fagudtryk, som det er vigtigt, at du forstår, inden du underskriver. Derfor anbefaler sekretariatet dig, at du kontakter en advokat, der er specialiseret i Norges arbejdsmarkedsforhold.

Uden for EØS-landene

Skal du arbejde uden for EØS-landene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) gælder der andre regler både for sygesikring og arbejds- og opholdstilladelser, som det er vigtigt, at du undersøger, så du og din familie ikke kommer i en situation, hvor I selv skal betale fx ophold på sygehus eller sygetransport til Danmark.

Her finder du uddybende information om ansættelse både inden for og uden for EØS-landene.