Per Spindler

Forsknings- & innovationschef, Region Sjælland