Maya Gussmann

Postdoc, Sektion for Dyrevelfærd og sygdomsbekæmpelse, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND