Godelind Wolf-Jäckel

Dyrlæge, adjunkt, Sektion for Patobiologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet