Dorte Frees

Lektor, Sektion for Fødevaresikkerhed og Zoonoser, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND