Birgitte J. Vennervald

Dyrlægestuderende, Sektion for Parasitologi og Akvatisk Patobiologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND