Birgitte Beck Jørgensen

Specialkonsulent og dyrlæge, Fødevarestyrelsens enhed for Dyresundhed og enhed for Foder og Fødevaresikkerhed