Birgit Nørrung

Institutleder, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND